Biometryczna weryfikacja tożsamości - systemy komercyjne i prototypy