A Modified Parallel Genetic Algorithm Based on Linkage Identification

Karpowicz, M; Niewiadomska-Szynkiewicz, E; Zientak, M

  • Konferencja Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna KAEiOG;
  • Tom: -;
  • Strony: 231-241;
  • 2004;

-

Słowa kluczowe: control,