Bezpieczeństwo w sieci - działania NASK

Chrzanowski, M; Kruk, TJ

  • Zagrożenia cyberprzestrzeni kompleksowy program dla pracowników służb społecznych;
  • Tom: -;
  • Strony: 51-58;
  • 2014;

W niniejszym artykule opisano działania, incjatywy i projekty instytutu badawczego NASK, czyli Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa korzystania z Internetu. W artykule omówiono następujące zagadnienia: działalność i projekty realizowane przez funkcjonujący w ramach NASK zespół CERT Polska zajmujący się bezpieczeństwem teleinformatycznym w sieci Internet, temat bezpieczeństwa systemu nazw domenowych (DNS) w kontekście zarządzanej przez NASK domeny .pl i związane z tym incjatywy NASK, działalność fukcjonującego w ramach nASK zespołu Dyżurnet.pl zajmującego się przyjmowaniem zgłoszeń o nielegalnych treściach w Internecie.

Słowa kluczowe: internet, bezpieczeństwo