Zagrożenia dla prywatności

Bochenek, M; Bisialski, P; Różycka, M; Rywczyńska, A; Silicki, K; Wrońska, A

  • Zagrożenia cyberprzestrzeni kompleksowy program dla pracowników służb społecznych;
  • Tom: -;
  • Strony: 267-271;
  • 2014;

Celem tej części artykułu jest omówienie problematyki związanej z bezpiecznym korzystaniem z serwisów społecznosciowych: przedstawienie zjawiska, omówienie zagrożeń związanych z korzystaniem z zerwisów społecznościowych, wskazanie zasad ochrony prywatnosci online.

Słowa kluczowe: ochrona prywatności, cyberprzemoc, zagrożenia