Biometria tęczówki oka

Czajka, A; Pacut, A

  • Techniki Komuterowe, Biuletyn Informacyjny;
  • Tom: -;
  • Numer: 1;
  • Strony: 5-18;
  • 2002;

Artykuł opisuje biometryczny system weryfikacji tożsamości na bazie wzoru tęczówki oka skonstruowany przezautorów. Pokazano pełny proces tworzenia unikalnego kodu od momentu sfotografowania ludzkiego oka, poprzezwyszukanie w obrazie istotnej informacji do zastosowania transformaty Zaka-Gabora w celu wyodrębnienia unikalnych cech tekstury tęczówki. W pracy zwrócono uwagęna najważniejsze aspekty implementacyjne mające wpływ na jakość konstruowanego systemu. Artykułropoczyna krótki opis rozwoju tekstury tęczówki, całość natomiast wzbogaca prezentacja istniejących systemów, w tym również komercyjnych.