Co nowego w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji? Standard ISO 27002

Szczęsny, M

  • Zeszyty Naukowe WWSI;
  • Tom: 7;
  • Strony: 95-108;
  • 2012;

Niniejszy artykuł poświęcony został standardowi ISO 27002, który jest stosunkowo nowym standardem zawierającym wytyczne związane z wdrażaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Praca ta ma na celu opisanie samej normy, jej historii oraz najważniejszych wytycznych w sposób przystępny dla czytelników, którzy nie zajmują się problematyką bezpieczeństwa informacji.