Zarządzanie ruchem urządzeń w mobilnej sieci ad hoc

Sikora, A

  • Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne;
  • Tom: 8-9;
  • Strony: 1108-1111;
  • 2016;

Praca dotyczy zagadnień związanych z symulacją mobilnych sieci ad-hoc (MANET). Sieci tego typy odgrywają coraz większą rolę w zastosowaniach cywilnych i wojskowych, w tym w monitorowaniu środowiska i wspieraniu akcji ratunkowych. Zakładając możliwość sterowania ruchem urządzeń tworzących sieć, autor zaproponował algorytm i przedstawił wyniki symulacji formowania mobilnej sieci ad-hoc z wykorzystaniem modelu ruchu węzłów PFM.

Słowa kluczowe: formowanie sieci sensorów, modele ruchu, mobilne sieci ad hoc, symulacja