Tworzenie spójnych sieci ad hoc do monitorowania środowiska

Krzysztoń, M

  • Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne;
  • Tom: 8-9;
  • Strony: 797-800;
  • 2016;

Sieci MANET są coraz częściej wykorzystywane do monitorowania środowiska w sytuacjach kryzysowych. W sytuacjach tych cz˛esto dochodzi do zniszczenia, awarii lub przeciążenia istniejącej infrastruktury komunikacyjnej. Stąd potrzeba zagwarantowania możliwości komunikacji między węzłami w ramach sieci w czasie jej działania. W niniejszej pracy zaproponowano nową metodę utrzymania spójności sieci. Ważnym aspektem pracy jest minimalizacja wpływu metody na wydajność sieci MANET podczas monitorowania środowiska w różnych scenariuszach. Metoda została zweryfikowana przy pomocy oprogramowania symulacyjnego MobASim w scenariuszu wycieku gazu ciężkiego.

Słowa kluczowe: MANET, monitorowanie środowiska, sieci spójne