Nawigacja

Pion Rozwoju Systemów Informatycznych

Administrator systemów informatycznych

Miejsce pracy: Warszawa, nr ref. ASI 0419

TWORZYMY INNOWACYJNE NA SKALĘ MIĘDZYNARODOWĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE Bazując na nowoczesnych technologiach projektujemy i dostarczamy unikalne rozwiązania związane m.in. z dokumentami mobilnymi, monitorowaniem i ostrzeganiem o zagrożeniach cyberprzestrzeni Państwa, bezpieczeństwem Internetu, rejestracją i zarządzaniem domenami w Polsce, siecią antysmogową, cyfrową edukacją.

Jeśli jesteś ambitny, lubisz wyzwania oraz cenisz sobie przyjazną atmosferę w pracy powalcz o dołączenie do grona naszych analityków, architektów, programistów, testerów.

 

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • udział w dużych, unikalnych w skali Polski projektach z obszaru Administracji Państwowej,
 • przyjazną atmosferę pracy i elastyczne godziny pracy,
 • szkolenia, certyfikacje, wyjazdy na konferencje,
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta MultiSport, ubezpieczenie na życie).

Od Kandydatów oczekujemy:

 • bardzo dobrej umiejętności administrowania systemem LINUX (Red Hat, Debian),
 • umiejętności programowania w językach skryptowych: BASH,
 • znajomości serwerów WWW (Wildfly, Apache),
 • wykonywania kopii bezpieczeństwa systemów, nadzozu nad tym procesem oraz testowanie,
 • podstawowej znajomości protokołów: IPv4, TCP, UDP,
 • znajomości relacyjnych baz danych SQL,
 • znajomości systemów monitoringu,
 • umiejętności konfiguracji podstawowych usług systemowych,
 • znajomości zagadnień związanych z wirtualizacją i konteneryzacją,
 • znajomości zagadnień związanych z high-availability,
 • systematyczność i dokładność,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej,
 • gotowości do pracy w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę (dla studentów dostosujemy wymiar etatu do planu zajęć)

Dodatkowym atutem będzie:

 • podstawowa znajomość języków skryptowych, np. PHP, HTML, CSS,
 • podstawowa znajomość SELinux,
 • znajomość Ansible.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie, na adres rekrutacja@nask.pl , CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

W zgłoszeniach prosimy powoływać się na nr referencyjny ASI 0419.

do góry