Analityk systemowy

Miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: ANSY 0719

Od Kandydatów wymagamy:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub w trakcie studiów lub przynajmniej roczne doświadczenie pracy na stanowisku analityka
 • doświadczenia w przeprowadzaniu analizy wymagań i znajdowania potencjalnych sposobów ich realizacji w rozwiązaniach informatycznych
 • doświadczenia w opracowywaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do wytworzenia oprogramowania zgodnego z wymaganiami użytkowników/klientów
 • umiejętności prowadzenia prezentacji proponowanych rozwiązań w kontekście zgłoszonych wymagań
 • umiejętności analitycznego myślenia, słuchania, argumentacji i współpracy z biznesem oraz zespołami deweloperskimi
 • solidności, zaangażowania, komunikatywności, umiejętności pracy w zespole
 • znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej
 • gotowości do pracy w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę (dla studentów dostosujemy wymiar etatu do planu zajęć)

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość modelowania procesów w BPMN i/lub UML
 • znajomość narzędzia Enterprise Architect
 • znajomość standardów XML Schema/Web Services Description Language
 • znajomość narzędzi klasy ETL
 • umiejętność projektowania rozwiązań informatycznych 

 

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • prywatną opiekę medyczną
 • ubezpieczenie na życie
 • kartę MultiSport lub dofinansowanie zakupu biletów na wydarzenia kulturalne
 • naukę języka angielskiego

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: Nr ref.: ANSY 0719