Młodszy specjalista SOC/Analityk bezpieczeństwa

Miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: OPES SOC

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • dostęp do najnowszych technologii wspomagających bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • miłą atmosferę i stabilne zatrudnienie (umowa o pracę),
 • pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, MultiSport, ubezpieczenie na życie),
 • elastyczny grafik (praca zmianowa).

 

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • monitorowanie zdarzeń naruszenia bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym
 • wstępna analiza wykrytych zdarzeń bezpieczeństwa
 • kategoryzowanie incydentów bezpieczeństwa i nadawanie im priorytetów
 • obsługa incydentów bezpieczeńswta
 • szukanie zależności pomiędzy zdarzeniami
 • zbieranie kluczowych informacji i opisywanie ich na potrzeby kolejnych linii wsparcia
 • współpraca z kadrą techniczną klientów
 • obsługa systemów usług bezpieczeństwa IT
 • współpraca z zespołami CERT/CSIRT z kraju i ze świata

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • gotowości do pracy w systemie zmianowym w trybie 24/7/365
 • znajomości systemów operacyjnych Windows i Linux
 • praktycznej znajomości TCP/IP i podstawowych protokołów sieciowych (DNS, HTTP, SMTP, itp.)
 • Bardzo dobra znajomość narzędzi i produktów takich jak: SIEM, WAF, DLP, AV, skanery podatności, proxy
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • odporności na stres
 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne lub nauka na ostatnich dwóch latach studiów
 • mile widziane doświadczenie pracy w zespołach monitorujących NOC lub SOC

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • wiedza z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz sieci, systemów operacyjnych, baz danych lub aplikacji
 • doświadczenie w administracji systemami informatycznymi

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: Nr ref.: OPES SOC