Inżynier ds. sieci NASK

Miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: DZIN 0619

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • miłą atmosferę pracy,
 • kartę MultiSport,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie zakupu biletów na wydarzenia kulturalne oraz zajęcia sportowe,
 • możliwość nauki języka angielskiego w godzinach pracy.

 

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • współpraca z innymi zespołami NASK-PIB i wykonawcami prac w zakresie rozwoju i utrzymania infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych oraz węzłów sieci telekomunikacyjnej;
 • wykonywanie przeglądów prewencyjnych infrastruktury technicznej Centrum Przetwarzania Danych oraz węzłów sieci telekomunikacyjnej;
 • utrzymywanie aktualnej dokumentacji z przeglądów oraz jej uaktualnienie;
 • nadzór prac wykonywanych przez wyspecjalizowanych wykonawców;
 • reagowanie na sytuacje awaryjne;
 • monitorowanie stanu infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania sieci i węzłów sieci telekomunikacyjnej;
 • monitorowanie i rozliczanie zużycia energii;
 • przygotowanie i przegląd procedur awaryjnego działania infrastruktury;
 • rozwój merytoryczny w zakresie wdrażania i utrzymania infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania sieci telekomunikacyjnej.

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, kierunki: telekomunikacja, informatyka, elektryka lub pokrewne;
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia w pracy związanej z wdrażaniem i / lub utrzymaniem infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania sieci telekomunikacyjnej tj. UPS, agregaty prądotwórcze, klimatyzacja, oraz infrastruktura pasywna tj. okablowanie, patchpanele, szafy, multipleksery światłowodowe;
 • znajomości i zrozumienia systemów klimatyzacji / UPS / Systemów Agregatów prądotwórczych z perspektywy konserwacji;
 • znajomości i zrozumienia systemów infrastruktury pasywnej;
 • umiejętności koordynowania, kontroli i rozliczania prac prowadzonych przez wykonawców;
 • umiejętności planowania, organizowania i ustalania priorytetów działań;
 • nastawienia na realizację zadań i rozwój, wysokiej motywacji;
 • samodzielności, operatywności i odpowiedzialności;
 • umiejętności współpracy z wykonawcami.
 • znajomości j. angielskiego w stopniu średniozaawansowanym, umożliwiającym swobodną komunikację i czytanie dokumentacji technicznej – warunek obligatoryjny;
 • uprawniń elektrycznych SEP do 1kV - warunek obligatoryjny;
 • prawa jazdy kategorii B – warunek obligatoryjny.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: Nr ref.: DZIN 0619