Tester aplikacji / pentester

Miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: PSP 0219

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem aplikacji webowych,
 • umiejętność praktycznego wykorzystania wykrytych podatności,
 • znajomość metodyk OWASP oraz OSSTMM,
 • znajomość środowisk programistycznych i aplikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem technologii Webowych (między innymi Java, .NET, Javascript, Ajax),
 • umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • wykształcenie wyższe lub studenci uczelni technicznych,
 • zainteresowanie tematyką cyberbezpieczeństwa i chęć rozwoju w tym kierunku
 • doświadczenie w testowaniu webowych aplikacji finansowych i płatniczych,
 • znajomość środowisk mobilnych i metod ich testowania,
 • dobra znajomość typowych usług sieciowych i  systemów Windows oraz Linux,
 • posiadanie certyfikatów z zakresu bezpieczeństwa IT (np. CISSP, CISA, CEH, OPST, OSCP),
 • umiejętność prowadzenia publicznych prezentacji.

 

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • wykonywanie testów penetracyjnych aplikacji webowych,
 • wykonywanie testów penetracyjnych i audytów podatności środowisk sieciowych,
 • sporządzanie raportów podsumowujących wyniki prowadzonych testów penetracyjnych,
 • udział w procesie ofertowania badań audytowych,
 • prowadzenie prezentacji przedstawiających wyniki testów penetracyjnych,
 • aktywne śledzenie trendów w bezpieczeństwie IT, nowych narzędzi i zagrożeń.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • szkolenia,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • atrakcyjny pakiet socjalny (karta Multisport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).
 • naukę języka angielskiego.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: Nr ref.: PSP 0219