INŻYNIER OPROGRAMOWANIA (FRONTEND DEVELOPER)

Miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: FED 0619

Od Kandydatów oczekujemy:

 • solidnej wiedzy i rozwiniętych umiejętności w zakresie technologii frontend-owych,
 • (HTML5, CSS3 oraz JavaScript), pozwalających na wdrożenie projektu graficznego w rzeczywistość webową,
 • bardzo dobrej znajomości frameworków oraz narzędzi pracy frontend developera np. Angular/React.js, Bootstrap, NodeJs, jQuery i innych,
 • zainteresowania nowoczesnymi technologiami i wzorami stworzenia aplikacji internetowych,
 • udostępnienia portfolio wykonanych projektów,
 • doświadczenia w tworzeniu responsywanych interfejsów użytkownika (UI/UX),
 • wiedzy na temat testowania aplikacji JavaScript,
 • proaktywnej postawy, chęci do uczenia się i dzielenia wiedzą.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa aplikacji internetowych,
 • znajomość technologii REST,
 • znajomość baz danych (relacyjnych oraz NoSQL),
 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane informatyczne.

 

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • udział w wyjątkowych w skali kraju projektach,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę w młodym i zgranym zespole,
 • szkolenia, certyfikacje,
 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę Multisport,
 • możliwość nauki języka angielskiego w godzinach pracy.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: Nr ref.: FED 0619