Starszy programista

Miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: SPR 1118

Od Kandydatów wymagamy:

 • umiejętność projektowania dużych, skalowalnych systemów IT
 • gruntowna znajomość języka Python (co najmniej dwuletnie doświadczenie w tworzeniu systemów w Pythonie),
 • doświadczenie w praktycznym zastosowaniu algorytmów i struktur danych,
 • znajomość zagadnień programowania obiektowego (SOLID, wzorce projektowe),
 • doświadczenie w rozwijaniu aplikacji w systemie Linux,
 • doświadczenie w pracy z bazami danych MySQL oraz MongoDB,
 • znajomość zagadnień związanych z optymalizacją baz danych,
 • umiejętność testowania oraz dokumentowania tworzonego kodu,
 • wiedza z zakresu programowania aplikacji sieciowych, znajomość protokołów sieciowych,
 • znajomość mechanizmów komunikacji międzyprocesowej w systemie Linux,
 • umiejętność porozumiewania się w języku angielskim.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • wykształcenie wyższe w obszarze automatyka lub telekomunikacja,
 • umiejętność programowania w języku Matlab, C, C++,
 • doświadczenie w pracy z systemami rozproszonymi,
 • umiejętność pracy z GIT oraz systemami ciągłej integracji,
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieciowym,
 • znajomość protokołów TCP/IP oraz narzędzi do analizy ruchu sieciowego,
 • doświadczenie w administracji systemamiGNU/Linux,
 • znajomość frameworku Django,
 • doświadczenie w pracy z REST API,
 • doświadczenie w pracy z technologiami wirtualizacji.

 

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę,
 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę MultiSport lub dofinansowanie zakupu biletów na wydarzenia kulturalne,
 • naukę języka angielskiego

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: Nr ref.: SPR 1118