Specjalista w Zespole Reagowania na Nielegalne Treści w Internecie

Miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: SDY 1018

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • udział w międzynarodowych i krajowych projektach, spotkaniach, seminariach i konferencjach,
 • lekcje języka angielskiego,
 • pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta MultiSport, ubezpieczenie na życie),
 • stabilne warunki zatrudnienia i możliwość awansu

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • obsługa zgłoszeń dotyczących potencjalnie nielegalnych treści internetowych,
 • opracowywanie nowych metod monitorowania zagrożeń,
 • rozwój wewnętrznych systemów informatycznych,
 • przygotowywanie sprawozdań okresowych oraz raportów z działań Zespołu,
 • wpływ na poziom bezpieczeństwa internetowego.

 

Zgłoś się do nas, jeśli:

 • orientujesz się w zagadnieniach bezpieczeństwa internetowego,
 • umiesz programować w dowolnym języku przynajmniej na poziomie podstawowym,
 • znasz relacyjne bazy danych przynajmniej na poziomie podstawowym;
 • posiadasz wyższe wykształcenie,
 • posługujesz się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym,
 • wykazujesz odporność na stres oraz umiesz pracować pod presją czasu,
 • posiadasz wysokie umiejętności interpersonalne oraz kulturę osobistą,
 • potrafisz i lubisz pracować w zespole.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: Nr ref.: SDY 1018