Architekt systemów IT

Nr ref.: ARSI 0719

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • udział w wyjątkowych w skali kraju, niestandardowych projektach badawczych i wdrożeniowych,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę w młodym i zgranym zespole,
 • możliwość szkolenia merytorycznego i podnoszenia znajomości języka angielskiego,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta Multisport itp.)

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • projektowanie rozproszonego systemu teleinformatycznego związanego z bezpieczeństwem cybernetycznym,
 • nadzór nad zarządzaniem wymaganiami i procesem rozwoju systemu,
 • nadzór i koordynacja zespołu złożonego z różnych specjalistów.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne,
 • potwierdzone doświadczenie w projektowaniu, integracji i wdrażaniu systemów rozproszonych, umiejętności szacowania pojemności i wymiarowania rozwiązań,
 • ugruntowana wiedza i potwierdzone doświadczenie w pracy z systemami Linux jako platformą dla wdrożonych systemów rozproszonych - doświadczenie w roli administratora systemów Linux będzie zaletą,
 • doświadczenie w programowaniu w C, C++, JAVA lub Pythonie na platformie Linux,
 • znajomość koncepcji projektowania i optymalizacji baz danych,
 • znajomość technik mikroserwisów, wirtualizacji,
 • znajomość narzędzi Kafka, Angular, MongoDB, RESTful API, VPN,
 • znajomość narzędzi LDAP,
 • doświadczenie w projektowaniu metod testowania dużych systemów IT,
 • potwierdzona umiejętność kierowania i koordynowania zespołami technicznymi,
 • znajomość języka angielskiego w zakresie tworzenia i czytania dokumentacji, komunikacji oraz prezentowania produktu,
 • zdolność planowania pracy i terminowego dostarczania produktów,
 • co najmniej 12 letnie doświadczenie w IT, w tym co najmniej 2 lata w roli architekta systemów.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość zagadnień ITIL i notacji UML, BPMN,
 • umiejętności komunikacyjne i organizacyjne, a w szczególności:
  • zdolność dzielenia dużych problemów na mniejsze i doboru najlepszych ludzi do ich rozwiązania,
  • asertywność,
  • bardzo dobra umiejętność formułowania i komunikowania myśli,
  • zdolność do udzielania jasnych instrukcji członkom zespołu.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: Nr ref.: ARSI 0719