Specjalista techniczny ds. systemów IT

Miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: STIT 0619

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • realizacja wsparcia technicznego/narzędziowego dla projektów i procesów w obszarze rozwoju systemów IT, w szczególności: JIRA, MS Project Serwer, EZD PUW;
 • obsługa techniczna w obszarze przygotowania raportów zarządczych dla rady portfela;
 • prowadzenie „prostych” projektów zleconych przez kierownictwo działu;
 • obsługa repozytorium alokacji projektowych w NASK PIB;
 • obsługa repozytorium projektów w NASK PIB;
 • przygotowywanie raportów zarządczych dla rady portfela projektów na podstawie danych zebranych od kierowników projektów w NASK PIB.

 

Główne wymagania stawiane Kandydatom:

 • wykształcenie informatyczne, techniczne, ekonomiczne lub pokrewne;
 • doświadczenie w realizacji projektów i/lub udział w projekcie jako członek zespołu projektowego;
 • teoretyczna i/lub praktyczna znajomość metodyk prowadzenia projektów (np. PRINCE2, PMP, Agile);
 • znajomość procesów tworzenia oprogramowania (zbieranie wymagań, modelowanie, testy developerskie);
 • znajomość podstaw programowania w Javie;
 • podstawowa wiedza dotycząca zarządzania projektami;
 • podstawowa wiedza z zakresu budowy i projektowania systemów informatycznych;
 • umiejętność planowania i doskonała organizacja pracy;
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i współpracy;
 • dobra znajomość MS Office (w szczególności programu Excel oraz Word);
 • dobra znajomość platformy Atlassian (JIRA, Confluence, Service Desk);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie dokumentacji;
 • rzetelne podejście do wykonywanych obowiązków i wysoki poziom etyki zawodowej;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • łatwość uczenia się i przyswajania wiedzy;
 • kreatywność;
 • zdolność działania pod presją czasu;
 • mile widziane certyfikaty dot. standardów i metodyk zarządzania projektami;
 • mile widziana umiejętność administrowania systemem JIRA;
 • mile widziana znajomość narzędzi do zarządzania projektami.

 

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • możliwość rozwoju i samorealizacji;
 • możliwość udziału w międzynarodowych konferencjach i projektach;
 • szkolenia;
 • prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie;
 • kartę Multisport;
 • naukę języka angielskiego w godzinach pracy;
 • przyjazną atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: Nr ref.: STIT 0619