KIEROWNIK PROJEKTU (PM – PROJECT MANAGER)

Miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: PM 0319

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • planowanie i kierowanie realizacją dużych projektów informatycznych;
 • zarządzanie projektem zgodnie z zakresem, harmonogramem i budżetem projektu;
 • koordynacja działań i zarządzanie pracą zespołu projektowego;
 • monitorowanie i kontrola prac projektowych;
 • zarządzanie ryzykiem projektowym;
 • zarządzanie zmianami do planu bazowego projektu;
 • współpraca z użytkownikami końcowymi, zespołem wewnętrznych specjalistów oraz dostawcami zewnętrznymi;
 • nadzorowanie prac kilkunastoosobowego zespołu projektowego;
 • tworzenie dokumentacji analityczno-projektowej oraz zapewnienie jej prawidłowego przepływu i jakości;
 • cykliczne raportowanie statusu prowadzonych projektów.

 

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

 • wykształcenie informatyczne lub pokrewne;
 • praktyczna znajomość metodyk prowadzenia projektów w stopniu zaawansowanym (np. PRINCE2, PMP, Agile);
 • praktyczna znajomość cyklu wytwórczego oprogramowania, w tym znajomość zagadnień związanych z analizą wymagań dla tworzonych systemów informatycznych;
 • wiedza z zakresu budowy i projektowania systemów informatycznych;
 • umiejętność planowania i doskonała organizacja pracy;
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i współpracy;
 • umiejętności przywódcze oraz budowania efektywnego zespołu;
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym;
 • samodzielność i odpowiedzialność za prowadzone projekty;
 • gotowość do wystąpień publicznych;
 • terminowość, rzetelność, wysoka kultura osobista;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych realizowanych dla sektora publicznego.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i samorealizacji;
 • możliwość udziału w międzynarodowych konferencjach i projektach;
 • szkolenia;
 • miłą atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: Nr ref.: PM 0319