Analityk Biznesowy

Miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: ZKP_AB 0217

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • opracowywanie analiz biznesowych IT w ramach rozwoju nowych rozwiązań;
 • opracowywanie analiz biznesowych IT w ramach modernizacji i rozwoju eksploatowanych i utrzymywanych przez NASK systemów, produktów, rozwiązań;
 • prowadzenie procesu analizy biznesowej IT w ramach projektów poprzez definiowanie/ustalenie funkcjonalności całości rozwiązania oraz poszczególnych składowych (modułów);
 • analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemów w warstwie aplikacji, danych i mechanizmów integracyjnych;
 • projektowanie procesów biznesowych realizujących wymagania klienta;
 • transfer wiedzy procesowo - funkcjonalnej do zespołów wykonawczych;
 • wsparcie w prowadzeniu szkoleń;
 • wsparcie testów.

 

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

 • praktyczna znajomość notacji UML;
 • praktyczna znajomość notacji BPMN;
 • umiejętność specyfikowania przypadków użycia;
 • umiejętność tworzenia dokumentacji biznesowej i projektowej;
 • ugruntowana wiedza i doświadczenie w obszarze analizy w projektach IT;
 • znajomość zagadnień związanych z programowaniem i testowaniem oprogramowania;
 • znajomość języka angielskiego, umożliwiająca efektywne zapoznawanie się z dokumentacją;

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w projektach informatycznych realizowanych dla sektora publicznego;
 • uczestnictwo w projektach realizowanych przy użyciu metodyk zwinnych.