Analityk Biznesowy

Miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: ZKP_AB 0217

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • opracowywanie analiz biznesowych IT w ramach rozwoju nowych rozwiązań;
 • opracowywanie analiz biznesowych IT w ramach modernizacji i rozwoju eksploatowanych i utrzymywanych przez NASK systemów, produktów, rozwiązań;
 • prowadzenie procesu analizy biznesowej IT w ramach projektów poprzez definiowanie/ustalenie funkcjonalności całości rozwiązania oraz poszczególnych składowych (modułów);
 • analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemów w warstwie aplikacji, danych i mechanizmów integracyjnych;
 • projektowanie procesów biznesowych realizujących wymagania klienta;
 • transfer wiedzy procesowo - funkcjonalnej do zespołów wykonawczych;
 • wsparcie w prowadzeniu szkoleń;
 • wsparcie testów.

 

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

 • praktyczna znajomość notacji UML;
 • praktyczna znajomość notacji BPMN;
 • umiejętność specyfikowania przypadków użycia;
 • umiejętność tworzenia dokumentacji biznesowej i projektowej;
 • ugruntowana wiedza i doświadczenie w obszarze analizy w projektach IT;
 • znajomość zagadnień związanych z programowaniem i testowaniem oprogramowania;
 • znajomość języka angielskiego, umożliwiająca efektywne zapoznawanie się z dokumentacją;

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w projektach informatycznych realizowanych dla sektora publicznego;
 • uczestnictwo w projektach realizowanych przy użyciu metodyk zwinnych.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i samorealizacji;
 • możliwość udziału w konferencjach;
 • szkolenia;
 • miłą atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: Nr ref.: ZKP_AB 0217