ARCHITEKT INFRASTRUKTURY (Specjalista ds. Usług Data Center & Cloud Computing)

Miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: AI 0819

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • koordynacja prac związanych z budową infrastruktury, usług i aplikacji udostępnianych w modelu chmurowym,
 • definiowanie wymagań dla usług i dostawców, analiza rozwiązań technicznych, wybór firm wykonawczych,
 • przygotowywanie koncepcji technicznych, kosztorysów, analiz ekonomicznych,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
 • analizowanie i dokumentowanie wymagań klientów i użytkowników,
 • opracowywanie planów testów, przeprowadzanie testów, analiza wyników,
 • rozwiązywanie problemów technicznych i merytorycznych,
 • śledzenie aktualnych trendów, nowych produktów i rozwiązań,
 • nadzór nad pracą firm wykonawczych oraz pracowników oddelegowanych do realizacji projektów,
 • ustalanie kryteriów i procedur odbioru prac, nadzór nad odbiorami, rozliczanie wykonanych prac,
 • przygotowywanie i uzgadnianie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej, aktualizacja informacji w systemach
 • informatycznych, przekazywanie do eksploatacji.

 

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

 • wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe (teleinformatyka, informatyka),
 • dobra znajomość zagadnień technicznych z zakresu:
  • systemów operacyjnych Linux oraz Windows,
  • rozwiązań storage-owych oraz sieci SAN,
  • systemów i technologii wirtualizacyjnych VMWare (i innych),
  • technologii i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa systemów,
  • zapewnienia ciągłości działania,
  • popularnych środowisk serwerów i usług np. www, poczty elektronicznej,
  • SDN / NFV (zagadnienia SD-LAN, rozwiązania Contrail, OpenStack),
 • doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań przetargowych,
 • doświadczenie w obszarze integracji systemów IT będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość tematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • wysoka motywacja do pracy, kreatywność, zdolności organizacyjne, samodzielność i inicjatywa,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość rynku związanego z branżą usług Data Center & Cloud Computing,
 • praktyczna znajomość metodyk zarządzania projektami,
 • umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • ważne prawo jazdy kat. B.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • szkolenia,
 • miłą atmosferę pracy,
 • atrakcyjny pakiet socjalny.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: Nr ref.: AI 0819