Starszy architekt ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego

Miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: SABT 0619

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • praca w zespole specjalistów ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w ramach projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją RP (EZD RP)
 • realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • definiowanie wymagań dla usług i dostawców, analiza rozwiązań technicznych, wybór firm wykonawczych,
 • przygotowywanie koncepcji technicznych, kosztorysów, analiz ekonomicznych,
 • nadzór i wdrażanie nowych rozwiązań i usług w sieci NASK w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • opracowywanie planów testów, przeprowadzanie testów, analiza wyników,
 • rozwiązywanie problemów technicznych i merytorycznych,
 • nadzór nad pracą firm wykonawczych oraz pracowników oddelegowanych do realizacji projektów,
 • ustalanie kryteriów i procedur odbioru prac i usług, nadzór nad odbiorami, rozliczanie wykonanych prac i usług,
 • przygotowywanie i uzgadnianie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej, aktualizacja informacji w systemach informatycznych, przekazywanie do eksploatacji.

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • minimum 3-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, na stanowisku administratora systemów TI lub administratora bezpieczeństwa systemów TI,
 • znajomości zagadnień i technologii cyberbezpieczeństwa ( Firewall, IPS, WAF, sandbox, SIEM, ADC, SSLO, DNS etc. ) w szczególności producentów F5, Fortinet, Infoblox, McAfee, Symantec i innych
 • znajomości technologii IT ( linux, windows, vmware, bazy danych, serwery app )
 • doświadczenia w monitorowaniu zagrożeń bezpieczeństwa
 • wysokiego poziomu umiejętności analitycznych, interpersonalnych i komunikacyjnych
 • certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa IT będą dodatkowym atutem
 • bardzo dobrej organizacji własnej pracy,
 • wysokiego poziomu etyki zawodowej,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
 • prawa jazdy kat. B.

 

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełen etat),
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • ubezpieczenie na życie,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę Multisport,
 • naukę języka angielskiego.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: Nr ref.: SABT 0619