Architekt systemów IT

Miejsce pracy: Warszawa;

Zakres obowiązków:

 • projektowanie architektury systemów informatycznych zgodnie z obowiązującymi/przyjętymi standardami architektonicznymi IT,

 • identyfikowanie, projektowanie, proponowanie zmian w istniejącej architekturze IT na podstawie wymagań biznesowych tworzonych w trakcie analiz

 • tworzenie modeli systemów i przepływu danych pomiędzy nimi,

 • zapewnianie jakości i wydajności tworzonych systemów i środowisk teleinformatycznych oraz oprogramowania, z zachowaniem zgodności z obowiązującymi standardami,

 • wsparcie projektów w zakresie opracowywania koncepcji rozwiązań IT,

 • dokumentowanie architektury IT,

 • przygotowywanie dokumentacji przetargowych na zakup systemów i rozwiązań IT,

 • współpraca z dostawcami w zakresie budowy i integracji dostarczanych systemów w architekturze teleinformatycznej,

 • uzgadnianie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej, aktualizacja informacji w systemach informatycznych, przekazywanie do eksploatacji.

 

Wymagania:

 • doświadczenie w roli architekta rozwiązań IT,

 • przekrojowa wiedza na temat rozwiązań IT (m.in. CRM, BI, DataWarehouse, workflow),

 • praktyczna znajomość wzorców projektowych i architektonicznych,

 • umiejętność modelowania z użyciem formalnych notacji (BPMN, UML),

 • praktyczna znajomość narzędzi do modelowania (Sparx Enterprise Architect),

 • znajomość technologii Szyn danych, Baz danych,

 • wiedza w zakresie architektury usługowej SOA, architektury mikroserwisów,

 • samodzielność w realizacji zadań i umiejętność pracy pod presją czasu,

 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku u operatora telekomunikacyjnego,

 • doświadczenie w projektowaniu rozwiązań IT o dużej skali,

 • doświadczenie w projektowaniu interfejsów (SOAP, REST),

 • praktyczna znajomość metodyk zarządzania projektami,

 • znajomość SQL.