ARCHITEKT IT dla CRM

Miejsce pracy: Warszawa;

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • bieżąca praca dotycząca nadzoru nad utrzymaniem systemu Sugar CRM
 • monitorowanie i analiza architektury obszaru CRM
 • budowa strategii dla obszaru CRM i nadzór nad jej wdrażaniem
 • zbieranie i definiowanie wymagań dotyczących rozwoju w obszarze CRM, analiza rozwiązań technicznych, wybór firm wykonawczych,
 • przygotowywanie projektów technicznych, kosztorysów, analiz ekonomicznych w zakresie systemów CRM oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
 • nadzór nad pracą firm wykonawczych oraz pracowników oddelegowanych do realizacji projektów w ramach rozwoju systemów w obszarze CRM
 • nadzór nad integracją systemu CRM z otoczeniem,
 • opracowywanie planów testów, przeprowadzanie testów, analiza wyników,
 • śledzenie aktualnych trendów, nowych produktów i rozwiązań w zakresie ww. technologii,
 • ustalanie kryteriów i procedur odbioru prac i usług, nadzór nad odbiorami, rozliczanie wykonanych prac i usług,
 • przygotowywanie i uzgadnianie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej, aktualizacja informacji w systemach informatycznych, przekazywanie do eksploatacji,
 • udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach branżowych związanych bezpośrednio z zagadnieniami dotyczącymi nadzorowanego obszaru

 

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

 • doświadczenie w pracy jako architekta IT dla obszaru CRM (min. 2 lata),
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • wiedza w zakresie:
  • aplikacji wspierających procesy biznesowe obszaru BSS m.in. klasy BPM, CRM,
  • systemów i rozwiązań technologicznych z obszaru CRM,
  • technologii sieci WEB i technologii portali internetowych (REST API, WSDL),
 • znajomość narzędzi do modelowania architektury, najlepiej Sparx Enterprise Architect,
 • znajomość notacji UML i BPMN,
 • znajomość SQL,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • samodzielność w realizacji zadań i umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość systemu Sugar CRM,
 • znajomość ram architektonicznych TOGAF,
 • doświadczenie w pracy u operatora telekomunikacyjnego,
 • podstawowa znajomość tematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • praktyczna znajomość metodyk zarządzania projektami,
 • znajomość rynku związanego z branżą telekomunikacyjną,
 • znajomość architektury referencyjnej dla firmy telekomunikacyjnej TMForum Frameworx.

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • szkolenia,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • atrakcyjny pakiet socjalny (karta Multisport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, możliwość nauki angielskiego w godzinach pracy).