ARCHITEKT IT dla CRM

Miejsce pracy: Warszawa;

Zakres obowiązków:

 • budowa strategii dla obszaru CRM i nadzór nad jej wdrażaniem,

 • zbieranie i definiowanie wymagań dotyczących rozwoju w obszarze CRM,

 • nadzór nad utrzymaniem systemu Sugar CRM,

 • wykonywanie analizy technicznej w zakresie rozwiązań CRM i przygotowywanie dokumentacji przetargowej,

 • nadzór nad pracą firm wykonawczych oraz pracowników oddelegowanych do realizacji projektów w ramach rozwoju systemów w obszarze CRM,

 • nadzór nad integracją systemu CRM z otoczeniem,

 • przygotowywanie dokumentacji przetargowych na zakup systemów i rozwiązań IT,

 • współpraca z dostawcami w zakresie budowy i integracji dostarczanych systemów w architekturze teleinformatycznej,

 • uzgadnianie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej, aktualizacja informacji w systemach informatycznych, przekazywanie do eksploatacji.

 

Wymagania:                    

 • doświadczenie w pracy architekta IT dla obszaru CRM,

 • znajomość architektury i modelu działania rozwiązań z obszaru CRM,

 • umiejętność tworzenia definicji procesów,

 • umiejętność analitycznego myślenia,

 • samodzielność w realizacji zadań i umiejętność pracy pod presją czasu,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na korzystanie z dokumentacji.

 

Dodatkowym atutem będzie: 

 • znajomość systemu Sugar CRM,

 • znajomość notacji UML i BPMN,

 • znajomość narzędzi do modelowania architektury, najlepiej Sparx Enterprise Architect,

 • doświadczenie w pracy u operatora telekomunikacyjnego.