Specjalista ds. dostępności cyfrowej w portalu OSE

Miejsce pracy: Warszawa;

Od Kandydatów oczekujemy:

  • znajomości standardów WCAG 2.0 poświadczonej certyfikatami,
  • znajomości Ustawy o dostępności i innych dokumentów regulujących wdrażanie standardów WCAG,
  • znajomości narzędzi walidacyjnych (Adobe Acrobat Pro, Adobe Acrobat Pro Commonlook PDF Validator, PDF Accessibility Checker, NVDA, VoiceOver, TalkBack, Colour Contrast Analyser),
  • znajomości HTML i CSS w stopniu co najmniej średniozaawansowanym,
  • co najmniej 3-letniego doświadczenia w przeprowadzaniu audytów dostępności systemów i stron www zgodnie ze standardami WCAG na poziomie min. AA,
  • podstawowego doświadczenia w tworzeniu serwisów internetowych,
  • znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • umiejętności planowania własnej pracy, systematyczność, terminowość,
  • umiejętności współpracy w zespole.