MŁODSZY ADMINISTRATOR SYSTEMÓW IT

Miejsce pracy: Warszawa;

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • nadzór i opieka techniczna nad systemami informatycznymi,
 • bieżące monitorowanie systemów oraz infrastruktury technicznej,
 • utrzymanie aktualnego stanu zabezpieczeń i aktualizacji infrastruktury technicznej,
 • analiza i działania proaktywne w zakresie bezpieczeństwa, dostępności i wydajności,
 • wykonywanie kopii bezpieczeństwa systemów, nadzór nad tym procesem oraz testowanie planów utrzymania ciągłości biznesowej,
 • reagowanie na awarie i zgłoszenia, w tym podejmowanie działań prewencyjnych i naprawczych,
 • wsparcie dla użytkowników systemów informatycznych,
 • uczestnictwo w projektach informatycznych,
 • utrzymanie i aktualizacja dokumentacji technicznej.

 

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

 • wyższe wykształcenie informatyczne lub pokrewne (brani będą pod uwagę również studenci ostatnich lat studiów),
 • umiejętność administrowania systemami LINUX (Red Hat, Debian),
 • umiejętność programowania: BASH, Python,
 • umiejętność konfiguracji serwerów DNS, WWW, SMTP,
 • znajomość relacyjnych baz danych SQL,
 • znajomość systemów monitoringu,
 • umiejętność konfiguracji podstawowych usług internetowych,
 • nastawienie na rozwój osobisty,
 • terminowość realizacji zadań,
 • systematyczność i dokładność,
 • samodzielność i inicjatywa.

 

Atutami będą:

 • znajomość zagadnień związanych z wirtualizacją (KVM) i konteneryzacją,
 • znajomość zagadnień związanych z high-availability.