SPECJALISTA DS. DOKUMENTACJI I ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

Miejsce pracy: Warszawa;

Do głównych wymagań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • udział w opracowywaniu i doskonaleniu dokumentów strategicznych, wewnętrznych (modele, procesy, procedury, instrukcje) i dokumentów wynikających z zadań realizowanych przez dział i zespół,
 • udział w opracowaniu raportów i sprawozdań z działalności Pionu Centrum Cyberbezpieczeństwa,
 • zbieranie, aktualizacja i utrzymanie danych oraz organizacja procesu przetwarzania baz wiedzy,
 • zarządzanie treścią i informacjami zapisanymi w aplikacjach wspierających zarządzanie wiedzą i procesami biznesowymi wykorzystywanymi w repozytorium pionu,
 • udział we wdrożeniu i utrzymaniu repozytorium tworzącego bazę wiedzy i cyfrowe zasoby informacyjne Pionu Centrum Cyberbezpieczeństwa,
 • przygotowywanie dokumentacji systemów informatycznych wykorzystywanych do zarządzania wiedzą Pionu Centrum Cyberbezpieczeństwa,
 • tworzenie rysunków procesów i procedur, schematów funkcjonalnych, grafów,
 • tworzenie materiałów multimedialnych dotyczących cyberbezpieczeństwa.

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, tłumaczenie wybranych materiałów i korzystanie z dokumentacji specjalistycznej,
 • ukończonego kursu z zarządzania zasobami informacyjnymi, gromadzenia
 • i przetwarzania danych lub wizualizacji danych,
 • ukończonego kursu z zarządzania projektami,
 • znajomości oprogramowania Atlassian Jira i Confluence,
 • znajomości oprogramowania MS PowerPoint,
 • znajomości oprogramowania Adonis,
 • minimum dwuletniego doświadczenia w pracy:
 • z aplikacjami wspierającymi procesy biznesowe np. hurtownia danych / MS SharePoint,
 • przy eksploatacji baz danych i w przygotowaniu prezentacji danych używając raportów Access lub innych narzędzi do raportowania,
 • umiejętności i wiedzy z zakresu:
 • modelowania i analizy procesów biznesowych;
 • wykorzystania nowych technologii do budowy baz danych i repozytoriów danych;
 • tworzenia, utrzymywania i administrowania repozytorium / hurtownią / bazą danych;
 • analizy danych i zarządzania wiedzą;
 • przygotowania materiałów multimedialnych i dokumentacji technicznej;
 • posługiwania się MS Access i pracy w obszarze MS SQL server;
 • znajomości ustaw: o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych;
 • umiejętności pracy w zespole w trybie zadaniowym i przy realizacji kilku zadań jednocześnie;
 • umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • dobrej organizacji pracy;
 • umiejętności poprawnego pisania tekstów w języku polskim i angielskim.