Inżynier DevOps/SRE

Miejsce pracy: Białystok lub Warszawa, IDO/SRE/0520

Nasz zespół w NASK:

Jesteśmy dużym zespołem odpowiedzialnym za wytwarzanie aplikacji, ich wdrażanie oraz udostępnianie w formie usług dla administracji państwowej. Opieramy się na najnowszych technologiach i trendach: Cloud Native, Continous Integration & Delivery. Budujemy infrastrukturę chmurową na potrzeby udostępniania aplikacji w formule SaaS - Software as a Service. 

 

Opis oferty:

Specjalista na tym stanowisku będzie ściśle współpracował z zespołami deweloperów, testerów i devops w celu zapewnienia aktywnego wsparcia produkcji oprogramowania CI-CD opartej o konteneryzację. Do jego zadań będzie należało utrzymanie wysokiej dostępności istniejących struktur cloud-native, analiza działania aplikacji (logowanie, telemetria, monitoring), aktualizacja oraz tuning zestawów aplikacyjnych i czynników wymaganych do działania (np. certyfikatów ssl).

 

Zadania:

 • Zarządzanie środowiskiem wirtualizacji i konteneryzacji;
 • Monitoring systemów, analiza logów, danych telemetrycznych i komunikatów z systemów alertowych, zapewnienie ciągłości działania;
 • Automatyzacja czynności i procesów składających się na systemy składowe linii CI-CD;
 • Projektowanie i dobór systemów, narzędzi oraz technologii;
 • Współpraca z deweloperami, uzgadnianie rozwiązań i rozwiązywanie problemów;
 • Deployment aplikacji w środowiskach deweloperskich, testowych, produkcyjnych;
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej.

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Znajomości administracji i praktycznego wykorzystania rejestru obrazów konteneryzacyjnych (np. Docker Registry, Harbor);
 • Znajomości przynajmniej jednego z narzędzi do automatyzacji czynności: Chef, Puppet, Ansible;
 • Doświadczenia w administracji serwerem GIT;
 • Doświadczenia w implementacji i zarządzaniu jednym z silników wirtualizacyjnych jako administrator lub gestor: Microsoft Hyper-V, Vmware, Xen, XCP-NG, RHEV, oVirt, KVM lub w zarządzaniu instancjami serwerowymi w chmurach publicznych;
 • Znajomości dowolnego systemu do realizacji procesu Continous Integration (np. Jenkins, Teamcity).

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w implementacji procesów Continous Integration;
 • Znajomość: SSL, OpenSSL, and GPG;
 • Znajomość dobrych praktyk systemów składających się na linię CI-CD oraz umiejętność ich implementacji;
 • Praktyczna znajomość systemu HELM 2 lub 3;
 • Certyfikaty: Linux, Docker, Kubernetes, Virtualization, Automation, Public Cloud;
 • Wiedza z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz eliminowania typowych zagrożeń.