Wojciech Pawlak

Dyrektor NASK

Wojciech Pawlak został powołany przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na stanowisko Dyrektora NASK PIB w dniu 18 listopada 2020 roku. Od grudnia 2018 r. związany z NASK, odpowiadał za współtworzenie strategii Instytutu, budowę Centrum Zastosowań Sztucznej Inteligencji i Analiz Danych. Pełnił również funkcję lidera projektu Telemetria RPD, realizowanego na zlecenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.