Wojciech Pawlak

Dyrektor NASK

Wojciech Pawlak został powołany przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na stanowisko Dyrektora NASK PIB w dniu 18 listopada 2020 roku. Dyrektor związany jest z NASK od grudnia 2018 roku – dotychczas zajmował się współtworzeniem strategii Instytutu, budową Centrum Zastosowań Sztucznej Inteligencji i Analiz Danych oraz był liderem projektu Telemetria RPD, realizowanego na zlecenie KRRIT.