Piotr Lichota

Zastępca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Projektów Edukacyjnych i Badań Społecznych

Odpowiedzialny za realizację i rozwój programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, projektu Edukacyjna Sieć Antysmogowa oraz kampanii społecznych i edukacyjno – informacyjnych, związanych z bezpieczeństwem w sieci w tym projektu Polskie Centrum Safer Internet. Sprawuje także nadzór nad realizacją badań społecznych, rynkowych, ewaluacyjnych i popularyzatorskich z zakresu społeczeństwa i gospodarki cyfrowej. Nadzoruje również działania infolinii NASK w ramach programów i projektów realizowanych przez Instytut i zadań zlecanych przez Ministra nadzorującego NASK.