Magdalena Tarczewska-Szymańska

Zastępca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Procesów Administracyjnych

Magdalena Tarczewska-Szymańska jako Zastępca Dyrektora NASK–PIB ds. Procesów Administracyjnych odpowiada za zapewnienie sprawnego funkcjonowania NASK–PIB pod względem organizacyjnym, w szczególności w zakresie opracowywania i wdrażania regulacji wewnętrznych, a także sprawuje nadzór nad przygotowaniem i realizacją Polityki zarządzania projektami i Polityki zarządzania procesami oraz organizacją prac Rady Portfela Projektów. Ponadto Dyrektor ds. Procesów Administracyjnych nadzoruje przygotowanie, realizację i optymalizację procesów zakupowych w NASK, zapewnienie obsługi administracyjnej, planowanie i organizację szkoleń dla pracowników NASK. Dyrektor Magdalena Tarczewska-Szymańska odpowiada również za prowadzenie wdrożeń systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w instytucjach publicznych.