Dominik Kopera

Zastępca Dyrektora NASK ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Dominik Kopera od początku kariery zawodowej był związany z funduszami europejskimi. Pracował w Instytucji Audytowej i Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W latach 2010-2013 w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odpowiadał za projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej oraz kwestie związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Uczestniczył w tworzeniu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Od 2013 do marca 2021 roku pracował w Departamencie Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji (następnie KPRM), gdzie m.in. brał udział w tworzeniu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, a następnie nadzorował realizację zadań operatora OSE. Zajmował się również tworzeniem otoczenia prawnego dla inwestycji telekomunikacyjnych. Od kwietnia 2021 roku w Orange Polska nadzorował projekty budowy sieci szerokopasmowych realizowane w ramach POPC.