Przemysław Kuna

Zastępca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Od ponad 30 lat jest związany z branżą teleinformatyczną. Wieloletni ekspert i przewodniczący Komitetu e-Gospodarki Krajowej Izby Gospodarczej oraz doradca ds. ICT prezesa KIG. Od 2021 roku pełni funkcję Prezesa Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej. Ma także doświadczenie w administracji rządowej - był szefem zespołu ekspertów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, koordynował budowę Systemu Rejestrów Państwowych. Następnie pełnił funkcję podsekretarza stanu w MSW, odpowiedzialnego za pion teleinformatyczny.

Ceniony menadżer, kierował m.in. takimi projektami jak: budowa centrum kolokacji sieci Datacom, budowa sieci szkieletowej Exatel S.A., budowa ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej OST 112. Doradca ds. budowy sieci OSE w NASK. 
W ostatnich latach w zarządach spółek z Grupy Telnap Telecom - Telnap Telecom (operatora dla biznesu) oraz N3net (operatora dla klientów indywidualnych). Był odpowiedzialny za wdrożenie i zrealizowanie strategii grupy.

Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej.

Zastępcą dyrektora NASK i jednocześnie dyrektorem ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej został 7 marca 2024 r.