Mariusz Madejczyk

Zastępca Dyrektora NASK - Dyrektor ds. Nowych Technologii dla Polityk Publicznych

Mariusz Madejczyk jest promotorem upraszczania procesów administracyjnych i zwolennikiem ograniczania biurokracji poprzez informatyzację i automatyzację. Zadministracją rządową na różnych szczeblach – Podlaski Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Cyfryzacji iNASK – jest ściśle związany od 1998 roku do dziś. Był pomysłodawcą i współtwórcą systemu EZD PUW, tworzonego w latach 2008-2010 w Białymstoku wraz z całym otoczeniem legislacyjnym i organizacyjnym. Był również pomysłodawcą i współtwórcą systemu EZD RP (następcy EZD PUW), jako usługi chmurowej polskiej administracji. Tworzył Oddział NASK w Białymstoku, był jego dyrektorem w latach 2018-2022. 

Pomysłodawca i współtwórca Strategii Informatyzacji Państwa (SIP) przyjętej do realizacji przez MC w roku 2016. Na bazie SIP powstały takie inicjatywy/projekty jak EZD RP, Architektura Informacyjna Państwa, WIIP czy Rada Architektury.  

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Jest także dyplomowanym pszczelarzem.