Martyna Różycka, Prezeska Zarządu

Z NASK związana od 2007 roku. Pracuje w zespole Dyżurnet.pl, którego jest kierownikiem od 2015 roku. Zespół realizuje zadania CSIRT NASK, jednego z trzech CSIRT-ów w Polsce. Martyna prowadzi projekty związane z budowaniem świadomości na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie oraz wykorzystaniem nowych technologii. Rozwija również narzędzia wykorzystujące AI w ocenienie nielegalnych treści. Martyna jest absolwentką studiów MBA Transformacja Cyfrowa.