Rafał Pawlak, Członek Zarządu

Od 2001 roku związany z Instytutem Łączności. Jest kierownikiem Zakładu Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych. Prowadzi projekty badawcze oraz popularyzujące telekomunikację.