O NASK

NASK jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji.

 

Cyberbezpieczeństwo i ochrona użytkowników - Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu. Reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci w Polsce i koordynacją działań w tym obszarze zajmuje się Pion Centrum Cyberbezpieczeństwa, w którego skład wchodzi m.in. zespół CERT Polska (www.cert.pl). Zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa NASK-PIB został wskazany jako jeden z Zespołów Reagowania na Incydenty Komputerowe tzw. CSIRT, który koordynuje obsługę incydentów zgłaszanych przez operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, samorząd terytorialny. Do CSIRT NASK incydenty mogą także zgłaszać wszyscy użytkownicy. NASK współtworzy także zaplecze analityczne oraz badawczo-rozwoje dla krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

 

Nauka i innowacje - NASK prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych (https://science.nask.pl/). Tym, co wyróżnia nasz instytut badawczy od ściśle komercyjnych przedsiębiorstw jest podejście do tworzenia rozwiązań dla obecnych i przyszłych potrzeb klientów. W instytucie NASK badacze komercyjny problem ujmują w ramy nauki, by za pomocą jej narzędzi, nierzadko szerszych i bardziej abstrakcyjnych, dojść do wyników nie tylko satysfakcjonujących, ale również innowacyjnych. Główny nurt badań wyznacza cyberbezpieczeństwo, rozumiane jako wykrywanie, ostrzeganie, reagowanie na incydenty, pozyskiwanie, analiza, przetwarzanie i transfer danych, a także złożone systemy sieciowe, w tym systemy IoT oraz mobilne sieci ad hoc.  Istotne miejsce zajmują badania dotyczące biometrycznych metod weryfikacji tożsamości w bezpieczeństwie usług. Jako operator telekomunikacyjny NASK oferuje innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne dla klientów finansowych, biznesowych, administracji i nauki. NASK prowadzi także rejestr nazw w domenie .pl (www.dns.pl).

 

1991

Przy Uniwersytecie Warszawskim powstaje zespół koordynacyjny ds. rozwoju akademickich sieci komputerowych (dokładna nazwa: Zespół Koordynacyjny Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej przy Uniwersytecie Warszawskim)

 

1992

NASK-owi powierzono zadanie obsługi nazw w domenie .pl.

 

1993

NASK został wydzielony z Uniwersytetu Warszawskiego i zaczął działać jako samodzielna jednostka badawczo-rozwojowa. Głównym celem działalności NASK było zapewnienie instytucjom naukowym i akademickim dostępu do internetu, prowadzenie badań nad wykorzystaniem nowych technologii w łączności oraz bezpieczeństwem sieci, a także współpraca międzynarodowa.

 

1996

w obrębie NASK powstał pierwszy w Polsce zespół CERT (Computer Emergency Response Team), współpracujący z międzynarodową społecznością analityków cyberbezpieczeństwa.

 

2000

NASK wprowadził elektroniczny system rezerwacji i rejestracji nazw w domenie .pl

 

2005

NASK stał się partnerem Polskiego Centrum Programu Safer Internet. Program zainicjowała Komisja Europejska w celu edukowania dzieci i młodzieży na temat zagrożeń, związanych z dostępem do internetu oraz po to, by promować bezpieczne i wartościowe wykorzystanie nowych technologii. W tym samym roku w NASK rozpoczął działalność punkt kontaktowy ds. reagowania na nielegalne i szkodliwe treści w internecie, który teraz działa pod nazwą Dyżurnet.pl.

 

2017

NASK uzyskał status Państwowego Instytutu Badawczego.

Rozpoczęcie projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli podłączenia wszystkich szkół w Polsce do bezpłatnego, szybkiego i bezpiecznego internetu. Operatorem sieci OSE został NASK.
 

2018

W strukturę NASK PIB został włączony Instytut Maszyn Matematycznych.

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa wyznaczyła instytutowi NASK rolę jednego z trzech CSIRT poziomu krajowego.