prof. Marek Amanowicz

Centrum Badań i Transferu Technologii

marek.amanowicz@nask.pl

Marek Amanowicz jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. W 2001 roku uzyskał tytuł profesora. Pełnił szereg funkcji w akademii, w tym był dziekanem wydziału oraz prorektorem ds. nauki. Był wiceprzewodniczącym Polskiego Komitetu Narodowego URSI. Był głównym przedstawicielem Polski w Panelu IST przy NATO STO. Pracował w międzynarodowej firmie TAC ONE w Paryżu jako kierownik weryfikacji i walidacji systemu. Jest z wyboru członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN.

Prof. Amanowicz był liderem wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych w obszarze inżynierii systemów, radiokomunikacji ruchomej oraz modelowania i symulacji. Jego obecne zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach bezpieczeństwa informacyjnego. Jest autorem lub współautorem ponad 200 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych lub prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.