dr inż. Jolanta Brzostek-Pawłowska

adiunkt | Centrum Badań i Transferu Technologii

jolanta.brzostek@nask.pl

Doktor inżynier, absolwentka Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (d. Elektroniki, katedra Automatyki) Politechniki Warszawskiej, adiunkt w NASK PIB, w Zakładzie Technik Informatycznych w Edukacji.

Obszary zainteresowań naukowych: e-learning (technologie, standardy), dostępność stron i treści elektronicznych, alternatywne interfejsy użytkownika, sztuczna inteligencja i rozszerzona rzeczywistość w edukacji.

Autorka publikacji zwartych oraz artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i fachowych oraz pracach zbiorowych. Ogółem jej dorobek liczy ponad 30 publikacji.

Inicjatorka i kierownik prac badawczych nad nowymi technologiami zdalnej edukacji (EWS SDK, TeleEDU, PlatMat, EuroMath), nagrodzonych międzynarodowymi nagrodami. Organizator cyklu kilkunastu konferencji „Elektronizacja nauczania”. Redaktor półrocznika Prac Naukowo Badawczych IMM (seria zeszytów „eLearning”, 2004-2009). Kierownik zakładów badawczych, instytutu (IMM). 

Publikacje:

 • Multi-sensual Augmented Reality in Interactive Accessible Math Tutoring System for Flipped Classroom

Publikacja pokonferencyjna, 2020

DOI: 10.1007/978-3-030-49663-0_1

Źródło: Crossref

 • Multimedia Mathematical Communication in a Diverse Group of Students Journal of Telecommunications and Information Technology

Artykuł naukowy, 2019

DOI: 10.26636/jtit.2019.132819

Source: Crossref

 • Technologie informacyjno-komunikacyjne zwiększajace dostępność tresci matematycznych

Książka, Wydawnictwo Adam Marszałek 2019

ISBN: 978-83-8180-075-4

Żródło: Jolanta Brzostek-Pawłowska

 • Enhancement of math content accessibility in EPUB3 educational publicationsNew Review of Hypermedia and Multimedia

Artykuł naukowy, 2019

DOI: 10.1080/13614568.2019.1664645

Żródło: Crossref

 • Nowe technologie wspomagające nauczanie i uczenie się matematyki i fizyki uczniów z dysfunkcjami wzroku. Tyflopedagogika wobec współczesnych potrzeb wspomagania rozwoju, rehabilitacji i aktywizacji społecznej

Rozdział książki, 2017

Żródło: Jolanta Brzostek-Pawłowska

 • Technologie zwiększające dostępność elektronicznych edukacyjnych materiałów matematycznych dla osób z dysfunkcją wzroku. Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Artykuł naukowy, 2016

ISSN: 1507-6563

Żródło: Jolanta Brzostek-Pawłowska

 • Virtual cubarithms – innovative assistive technology for teaching the blind and visually impaired students traditional columnar layout operations STUDIA INFORMATICA Systems and information technology

Artykuł naukowy, 2016

ISSN: 1731-2264

Żródło: Jolanta Brzostek-Pawłowska

 • Badania nad modelem uniwersalnego interfejsu urządzeń z ekranem dotykowym zwiększającego ich dostepność dla niewidomych użytkowników. Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania

Artykuł naukowy, 2015

OTHER-ID: 10.15199/13.2016.1.6

Żródło: Jolanta Brzostek-Pawłowska

 • Translation of MathML formulas to Polish text, example applications in teaching the blindProceedings of the 2nd IEEE International Conference on Cybernetics

Publikacja pokonferencyjna, 2015

Żródło: Jolanta Brzostek-Pawłowska

 • A Concept of Mobile Technology for Remotely Supporting Mathematical Education of the blindProceedings of the 11th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation

Publikacja pokonferencyjna, 2014

ISBN: 978-1-4799-2024-2

Żródło: Jolanta Brzostek-Pawłowska

 • Linear Interface for Graphical Interface of Touch-Screen: a Pilot Study on Improving Accessibility of the Android-Based Mobile Devices Proceedings of the 2013 ACM International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services

Publikacja pokonferencyjna, 2014

ISBN: 978-1-4503-2273-7

Żródło: Jolanta Brzostek-Pawłowska

 • Problems Encountered in Technical Education of the Blind, and related Aids: Virtual Cubarythms and 3D Drawings Proceedings of the IEEE Global Engineering Education Conference

Publikacja pokonferencyjna, 2014

ISBN: 978-1-4799-3191-0

Żródło: Jolanta Brzostek-Pawłowska

Artykuł naukowy, 2014

ISSN: 1840-1503

Źródło: Jolanta Brzostek-Pawłowska

 • Technologie asystujące zwiększające dostępność formuł matematycznych dla niewidomych: stan obecny i podjęte badania

Artykuł naukowy, 2013

ISSN: 0033-2089

Źródło: Jolanta Brzostek-Pawłowska

 • Improving the accessibility of touchscreen-based mobile devices: Integrating Android-based devices and Braille notetakers2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems

Publikacja pokonferencyjna, 2013

ISBN: 978-83-60810-52-1

Źródło: Jolanta Brzostek-Pawłowska

 • Research on improving communication between the blind and the sighted in the area of mathematics, and related requirements 2012. Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS)

Publikacja pokonferencyjna, 2012

Źródło: Jolanta Brzostek-Pawłowska