dr hab. inż. Adam Czajka

Doradca Dyrektora ds. Naukowych

adam.czajka@nask.pl

Adam Czajka jest adiunktem w Departamencie Informatyki na Uniwersytecie Notre Dame w USA. Uzyskał stopień doktora w dziedzinie biometrii oraz doktora habilitowanego w dziedzinie informatyki na Politechnice Warszawskiej (PW). Jego zainteresowania naukowe obejmują biometrię i bezpieczeństwo, widzenie komputerowe i uczenie maszynowe. Przed przyjazdem do Notre Dame profesor Czajka był kierownikiem Laboratorium Biometrii i Uczenia Maszynowego w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, kierownikiem Studiów Podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Biometrii, współtwórcą Laboratorium Biometrii NASK, przewodniczącym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds Biometrii, adiunktem w NASK oraz członkiem Rady Naukowej NASK. Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism i współorganizatorem konferencji naukowych z zakresu biometrii i widzenia komputerowego. W ostatnim czasie został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego ds. finansów IEEE Biometrics Council.

 

Publikacje

Lista publikacji