dr hab. Joanna Kołodziej

Doradca Z-cy Dyrektora ds. Naukowych | Centrum Badań i Transferu Technologii

joanna.kolodziej@nask.pl

Wykształcenie i kwalifikacje:
1. Tytuł magistra matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (czerwiec 1992) (specjalność i zakres pracy magisterskiej - matematyka teoretyczna).
2. Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki uzyskany na Wydziale Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (zatwierdzenie przez Radę Wydziału: 8.01.2004).
Tytuł rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem Prof. dr hab. inż. Roberta Schaefera: "Hierarchiczne Strategie Genetycznej Optymalizacji Globalnej"
3. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie informatyki uzyskany w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) w Warszawie (21.02.2013)
Tytuł monografii habilitacyjnej: "Evolutionary Hierarchical Multi-Criteria Metaheuristics for Scheduling in Large-Scale Grid Systems"