Dr hab. inż. Michał Karpowicz

Kierownik Zakładu Inżynierii Systemów Informatycznych

michal.karpowicz@nask.pl

Michał Piotr Karpowicz, dr hab. inż., kierownik Zakładu Inżynierii Systemów Informatycznych w NASK-PIB, członek Rady Naukowej NASK-PIB, adiunkt w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Prowadzi badania w obszarze teorii sterowania i przetwarzania sygnałów, sztucznej inteligencji oraz teorii gier. Kieruje rozwojem i wdrażaniem projektowanych w NASK-PIB systemów cyberbezpieczeństwa wspierających ochronę infrastruktury krytycznej RP. Twórca technologii adaptacyjnej detekcji i mitygacji wolumetrycznych ataków (D)DoS, energooszczędnych systemów sterowania siecią, mechanizmów alokacji zasobów w klastrach maszyn wirtualnych, oraz sterowników CPU dla jądra systemu operacyjnego Linux.

 

Laureat Nagrody Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne (Teoria sterowania), Nagrody Rektora PW za osiągnięcia badawcze (energooszczędne mechanizmy sterowania dla systemów ICT) oraz Nagrody Dyrektora NASK-PIB za szczególny wkład w rozwój Instytutu.

 

Twórca Zakładu Inżynierii Systemów Informatycznych NASK-PIB, odpowiedzielnego za rozwój, wdrażanie i utrzymanie systemów ARAKIS i FLDX (w latach 2017-2019 zrekrutował do NASK 9 pracowników CBiTT, w tym 2 doktorów i wyróżniających się absolwentów najlepszych wydziałów PW). Autor długookresowej (ewolucyjnej) strategii rozwoju systemu ARAKIS-GOV. Współautor licznych umów komercyjnych, dotyczących wdrożeń systemów z rodziny ARAKIS w podmiotach o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania cyberprzestrzeni RP i bezpieczeństwa państwa.

Twórca podstaw teoretycznych i koncepcji technologii FLDX, architekt i współwykonawca systemu FLDX, kierownik projektów wdrażających system FLDX w sieci komercyjnej i akademickiej NASK oraz OSE. Autor zgłószonego wniosku patentowego (krajowego i międzynarodowego) obejmującego ochroną mechanizmy autonomicznej detekcji i adaptacyjnej mitygacji ataków sieciowych systemu FLDX.

 

Autor lub współautor ponad 40 publikacji opublikowanych w czasopismach międzynarodowych lub na międzynarodowych konferencjach naukowych, współwykonawca 8 projektów badawczo-rozwojowych (międzynarodowych lub krajowych), opiekun 9 wypromowanych dyplomantów Politechniki Warszawskiej. Prelegent seminariów naukowych poświęconych algorytmom przetwarzania dużych zbiorów danych (w kontekście cyberbezpieczeństwa) wygłoszonych na Standford University i University of California San Diego. Profesor wizytujący (Visiting Assistant Professor) na Wydziale Matematyki MIT w Bostonie, na zaproszenie Prof. Gilberta Stranga.

 

Profile z listą publikacji:

 

https://www.researchgate.net/profile/Michal_Karpowicz

 

https://www.linkedin.com/in/michalkarpowicz/