prof. dr hab. inż. Krzysztof Malinowski

Doradca Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych | Centrum Badań i Transferu Technologii

krzysztof.malinowski@nask.pl

Krzysztof Malinowski ukończył w 1971 r. studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W 1989 r. otrzymał tytuł profesora nadzw. Od października 1974 r. do lutego 2019 r. pracował w PW, od grudnia 1994 na stanowisku profesora zwycz. Od stycznia 2001 do chwili obecnej pracuje także w instytucie Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa–PIB (NASK). W latach 1984-1996 był dyrektorem Instytutu Automatyki PW, w kad. 1996/1999 był dziekanem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Od grudnia do marca 1976 r. przebywał na stażu naukowym, a następnie pracował w roku akad. 1979/80 jako visiting associate professor w University of Minnesota. Przez dwadzieścia lat był konsultantem badań prowadzonych w Decision Techn. Group w University of Manchester Institute of Science and Technology.

Jego zainteresowania dotyczą teorii hierarchicznych układów sterowania i zastosowań optymalizacji. Prowadził szereg projektów badawczych i był autorem lub współautorem trzech książek oraz ponad 160 artykułów i referatów. Promował 21 doktorów.

K. Malinowski jest członkiem rzeczywistym PAN. W latach 2007-2015 był przewodniczącym Komitetu Automatyki i Robotyki PAN.