prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz

Zastępca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Naukowych

ewa.niewiadomska-szynkiewicz@nask.pl

Absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie kolejno uzyskała stopnie doktora i doktora habilitowanego. W 2017 r.  otrzymała nominację profesorską od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1 września 2009 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora NASK – Dyrektora do Spraw Naukowych NASK.

Od 1988 r. pracuje w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej (dawny Instytut Automatyki), gdzie kolejno uzyskała stopnie doktora (1995) i doktora habilitowanego (2005). Kierowała i była wykonawcą licznych projektów naukowo-badawczych, w tym projektów międzynarodowych (program TEMPUS, 5 PR UE i 7 PR UE). Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w IAiIS PW i kieruje zespołem Złożonych Systemów. Od 2010 roku jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej działającej w ramach systemu szkolnictwa wyższego w Polsce na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. Od 2012 roku jest członkiem Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk. Członek IEEE.

Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz pracuje w NASK od stycznia 2001 r. W latach 2006-2009 kierowała Zespołem Metod Inżynierii Ruchu i Badań Symulacyjnych Sieci. W latach 2002-2009 była członkiem Rady Naukowej NASK,  2008-2009 jej wiceprzewodniczącą. Od 1 września 2009 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora NASK – Dyrektora do Spraw Naukowych NASK.

Zainteresowania zawodowe Ewy Niewiadomskiej-Szynkiewicz dotyczą zagadnień modelowania, symulacji, optymalizacji i sterowania złożonymi systemami, w tym systemami sieci teleinformatycznych, środowisk oprogramowania do analizy i wspomagania procesów decyzyjnych w złożonych systemach oraz obliczeń równoległych i rozproszonych. W ostatnich latach prowadzone przez nią prace badawcze koncentrują się na zagadnieniach bezprzewodowych sieci ad hoc. Jest współautorką dwóch monografii, podręcznika multimedialnego oraz ponad stu pięćdziesięciu artykułów i opublikowanych referatów na konferencje, a także licznych opracowań badawczych.