Doradcy Zastępcy Dyrektora NASK ds. Zastosowań Sztucznej Inteligencji i Analiz Danych

Doradcy Zastępcy Dyrektora NASK ds. Zastosowań Sztucznej Inteligencji i Analiz Danych