Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

O Instytucie

NASK jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji.
  • Cyberbezpieczeństwo i ochrona użytkowników

Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu. Reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci w Polsce i koordynacją działań w tym obszarze zajmuje się Pion Centrum Cyberbezpieczeństwa, w którego skład wchodzi m.in. zespół CERT Polska (www.cert.pl). Zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa NASK-PIB został wskazany jako jeden z Zespołów Reagowania na Incydenty Komputerowe tzw. CSIRT, który koordynuje incydenty zgłaszane przez operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, samorząd terytorialny. Do CSIRT NASK incydenty mogą także zgłaszać wszyscy użytkownicy. NASK współtworzy także zaplecze analityczne oraz badawczo-rozwoje dla krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

  • Nauka i innowacje

NASK prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych. Tym, co wyróżnia nasz instytut badawczy od ściśle komercyjnych przedsiębiorstw jest podejście do tworzenia rozwiązań dla obecnych i przyszłych potrzeb klientów. W instytucie NASK badacze komercyjny problem ujmują w ramy nauki, by za pomocą jej narzędzi, nierzadko szerszych i bardziej abstrakcyjnych, dojść do wyników nie tylko satysfakcjonujących, ale również innowacyjnych. Główny nurt badań wyznacza cyberbezpieczeństwo, rozumiane jako wykrywanie, ostrzeganie, reagowanie na incydenty, pozyskiwanie, analiza, przetwarzanie i transfer danych, a także złożone systemy sieciowe, w tym systemy IoT oraz mobilne sieci ad hoc.  Istotne miejsce zajmują badania dotyczące biometrycznych metod weryfikacji tożsamości w bezpieczeństwie usług. Jako operator telekomunikacyjny NASK oferuje innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne dla klientów finansowych, biznesowych, administracji i nauki. NASK prowadzi także rejestr nazw w domenie .pl (www.dns.pl).

  • Doświadczenie na rynku

Do czołowych sukcesów na polu komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań należą między innymi systemy ARAKIS Enterprise (www.arakis.pl) oraz Botsense (www.botsense.pl). ARAKIS to system wczesnego ostrzegania przed cyberzagrożeniami w przedsiębiorstwach.  BotSense skierowany jest do sektora finansowego, gdzie odpowiada za wykrywanie w czasie rzeczywistym prób przejęcia kont i nieautoryzowanych transakcji, na które użytkownicy narażeni są podczas korzystania z bankowości elektronicznej. Za system umożliwiający klientom banku bez obaw korzystanie z internetowych rozwiązań, NASK otrzymał nagrodę „Portfel WPROST 2017” w kategorii bezpieczeństwo. 

  • Współpraca i zaufanie

NASK Państwowy Instytut Badawczy jest przykładem skutecznego połączenia zarówno badań naukowych, rynkowego sukcesu, jak i współpracy z administracją publiczną. Potencjał intelektualny licznej kadry naukowej oraz doświadczenie i kompetencje szeroko wykwalifikowanych deweloperów Instytut wykorzystuje zarówno do tworzenia produktów komercyjnych, jak i systemów podnoszących bezpieczeństwo obywateli całego kraju. 

NASK jest partnerem i wykonawcą projektów dla instytucji z sektora usług strategicznych, w tym między innymi systemu wczesnego wykrywania incydentów zagrażających cyberbezpieczeństwu dla administracji publicznej (ARAKIS GOV). 
We współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Centralnym Ośrodkiem Informatyki NASK realizuje między innymi program mDokumenty, oferujący aplikacje, dzięki której można cyfrowo mobilnie potwierdzać tożsamość obywateli. 
  

  • Edukacja społeczna i rozwój społeczeństwa informacyjnego

Ważną rolę pełni działalność edukacyjna i popularyzacja idei społeczeństwa informacyjnego. W Akademii NASK (akademia.nask.pl) realizowane są projekty społeczne oraz unikatowe szkolenia dla firm i instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa ICT. Od lat realizowany jest program Komisji Europejskiej Safer Internet promujący bezpieczne korzystanie z nowych technologii i internetu wśród dzieci i młodzieży (www.saferinternet.pl). NASK prowadzi również portal e-learningowy IT Szkoła (www.it-szkola.edu.pl), skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych teorią i zastosowaniem ICT, pomagający w podnoszeniu poziomu kompetencji cyfrowych poprzez wykłady on-line i certyfikowane kursy.
W ramach instytutu funkcjonuje Dyżurnet.pl (dyzurnet.pl), który przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści w internecie, przede wszystkim związanych z materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dzieci. 
W 2017 r. instytut na mocy ustawy został operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) – programu, którego celem jest podłączenie wszystkich szkół w Polsce do szybkiego i bezpiecznego internetu (ose.gov.pl/).  

 

do góry