Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

O Instytucie

NASK jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu. Reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci w Polsce i koordynacją działań w tym obszarze zajmuje się Centrum Cyberbezpieczeństwa, w którego skład wchodzi zespół CERT Polska (www.cert.pl).

NASK prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych. Istotne miejsce zajmują badania dotyczące biometrycznych metod weryfikacji tożsamości w bezpieczeństwie usług. Jako operator telekomunikacyjny NASK oferuje innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne dla klientów finansowych, biznesowych, administracji i nauki. NASK prowadzi także rejestr nazw w domenie .pl (www.dns.pl).

Ważną rolę pełni działalność edukacyjna i popularyzacja idei społeczeństwa informacyjnego. W Akademii NASK (https://akademia.nask.pl) realizowane są projekty społeczne oraz unikatowe szkolenia dla firm i instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa ICT. Od lat realizowany jest program Komisji Europejskiej Safer Internet promujący bezpieczne korzystanie z nowych technologii i internetu wśród dzieci i młodzieży (www.saferinternet.pl). NASK prowadzi również portal e-learningowy IT Szkoła (www.it-szkola.edu.pl), skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych teorią i zastosowaniem ICT, pomagający w podnoszeniu poziomu kompetencji cyfrowych poprzez wykłady on-line i certyfikowane kursy.

W ramach instytutu funkcjonuje Dyżurnet.pl (https://dyzurnet.pl), który przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści w internecie, przede wszystkim związanych z materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dzieci. 

W 2017 r. instytut na mocy ustawy został operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) – programu, którego celem jest podłączenie wszystkich szkół w Polsce do szybkiego i bezpiecznego internetu (https://ose.gov.pl/).  

 

do góry