Ogłoszenia

Przedmiotowe Konsultacje w formie zapytania ofertowego Request for Quotation (zwane dalej RFQ) są prowadzone w związku z implementacją Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej „OSE”). OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jednostkom oświatowym. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184).

Ogłoszenie o RFQ na dostawę aplikacji kontroli rodzicielskiej na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy realizuje: "Projekt wspierający przygotowanie projektu pozakonkursowego w działaniu 2.2 POPC pn. EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II Oś Priorytetowa "E-administracja i otwarty rząd", działanie nr 2.2 "Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej".

Projekt wspierający przygotowanie projektu pozakonkursowego w działaniu 2.2 POPC pn. EZD RP