Ogólnopolska Sieć Edukacyjna - nowy harmonogram programu

Operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej NASK zaktualizował harmonogram programu. Do listy zostały dołączone kolejne szkoły przewidziane do podłączenia do szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego internetu.

Realizacja podłączenia szkół ujętych w harmonogramie zależeć będzie od terminu zgłaszania się szkół do programu i podpisania umów z operatorem OSE. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem. Jeśli szkoła została w nim ujęta, jej dyrektor może zgłosić się do OSE, korzystając z podstrony Lista szkół.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to program przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną, jej operatorem został NASK Państwowy Instytut Badawczy, który odpowiedzialny jest za uruchomienie sieci, a następnie jej utrzymanie. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu, zapewni system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne, które będą wykorzystywane w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.