Rozwój systemu mObywatel

Kompleksowy rozwój systemu mObywatel

Celem kontynuowanego w 2021 r. Zadania jest kompleksowy rozwój Ekosystemu mObywatel umożliwiający zwiększenie zakresu stosowania i wykorzystania aplikacji mObywatel, a także zwiększenie zakresu jej odbiorców, tj. użytkowników i instytucji zainteresowanych wykorzystaniem jej w oferowanych dla obywateli usługach.

Aplikacja mObywatel i usługi w niej udostępniane cieszą się dużym zainteresowaniem społeczeństwa. W zakresie usług udostępnionych w pełnym zakresie dla obywateli, zarówno na platformie Android jak i iOS, jest obecnie usługa mTożsamość, mPojazd, mPrawo Jazdy, mLegitymacja szkolna i mLegitymacja studencka, eRecepta oraz Polak za granicą. Obecnie usługa mTożsamość stosowana jest - z zastrzeżeniem wymogów prawa - do bezpośredniego potwierdzania tożsamości osoby fizycznej. Usługa może być stosowana także w procesie zdalnego przesyłu danych w celu skorzystania przez obywateli z usług oferowanych przez instytucje.  Przyjęte rozwiązanie pozwala, dzięki wykorzystaniu aplikacji dostępnej w smartfonie, na znaczne ułatwienia dla obywateli w kontaktach obywatel-instytucja.

W ramach realizacji Zadania planowane jest ujednolicenie metod integracji usługodawców oraz rozbudowa Ekosystemu o nowy model usług i funkcji. Pozwoli to na szybsze i sprawniejsze dołączanie do Ekosystemu nowych dokumentów i usług.

Kompleksowym efektem realizacji Zadania będzie wzrost jakości i użyteczności aplikacji mObywatel poprzez zwiększenie zakresu jej użytkowania a także ułatwienie dla obywateli korzystania z tych usług. Planowane jest również bieżące dostosowywanie aplikacji do zmieniających się warunków technicznych oraz przepisów prawa.

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - dotacja celowa Ministra Cyfryzacji

Wartość dofinansowania w latach:

2019: 5 115 784,13 zł

2020: 7 975 362,50 zł

2021: 14 029 872,00 zł

Wartość inwestycji w latach:

2019: 5 115 784,13 zł

2020: 7 975 362,50 zł

2021: 14 029 872,00 zł