Rozwój systemu mObywatel

Kompleksowy rozwój systemu mObywatel

Celem Zadania jest kompleksowy rozwój systemu mObywatel obejmujący przede wszystkim rozbudowę systemu o nowe funkcje i funkcjonalności umożliwiające zwiększenie zakresu stosowania i wykorzystania usługi, jak też zwiększenie zakresu odbiorców, tj. użytkowników aplikacji.
W zakresie usług udostępnionych w pełnym zakresie dla obywateli jest obecnie usługa mTożsamość oraz mPojazd, a na platformie Android także mLegitymacja szkolna i studencka, eRecepta oraz Polak za granicą. Usługa mTożsamość, jako dokument elektroniczny, stosowana jest obecnie do bezpośredniego potwierdzania tożsamości osoby fizycznej w sytuacjach tego wymagających, z zastrzeżeniem wymogów prawa. Wdrożenie usługi Obsługa Instytucji pozwoli na bezpośrednie lub zdalne potwierdzenie tożsamości Obywatela, jak również na przesył danych w kontaktach z instytucjami i firmami. Rozwiązanie może być wykorzystane zarówno w sektorze komercyjnym (np. telekomy czy banki) jak też w sektorze publicznym, jak np. w placówkach służby zdrowia. Przyjęte rozwiązanie pozwoli na znaczne ułatwienia w kontaktach obywatel - instytucja dzięki wykorzystaniu aplikacji dostępnej w smartfonie. Z planowanego sposobu potwierdzania tożsamości obywatel będzie mógł skorzystać, tak w relacji bezpośredniej z instytucją (on site) jak i korzystając z usług online, bez konieczności bezpośredniego kontaktu z usługodawcą. Nowa funkcjonalność przekazywania danych za pomocą mLegitymacji szkolnej umożliwi dystrybucję składników tożsamości użytkownika (np. imię, nazwisko, email, itp.) pomiędzy wieloma serwisami webowymi, co w przyszłości zapewni możliwość uwierzytelnienia ucznia w aplikacjach klienckich, takich jak np. ekosystem OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) przy pomocy mLegitymacji bądź też na korelację z danymi pochodzącymi z systemu SIO (System Informacji Oświatowej). Będzie miało to ogromne znaczenie w kontekście dostępności usług oferowanych przez OSE czy Ministerstwo Edukacji Narodowej lub przyszłych prac rozwojowych. Zasadnicze znaczenie, w kontekście odbioru aplikacji przez użytkowników, ma też udostępnienie pełnej gamy usług oferowanych w aplikacji mObywatel również na platformie iOS. Pozwoli to przede wszystkim na wyrównanie dostępności usług dla dużej grupy obywateli posiadających iPhone’y. Ustandaryzowanie procesu obsługi uczelni zapewnia ujednolicenie działań i większą efektywność prac.
Kompleksowym efektem realizacji Zadania będzie wzrost jakości i użyteczności aplikacji mObywatel poprzez zwiększenie zakresu jej użytkowania a także ułatwienie dla obywateli korzystania z tych usług.

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - dotacja celowa z Ministerstwa Cyfryzacji

 

Wartość dofinansowania:  7 975 362,50 zł   

Koszt inwestycji: 7 975 362,50 zł