Wykonywanie zadań operatora OSE zgodnie z art. 5, 5a, 6 Ustawy o OSE

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

W 2021 r. planowane jest utrzymanie bazy szkół włączonych do OSE w latach 2018-2020 oraz pozyskanie kolejnych lokalizacji, tak, aby na koniec 2021 r. zapewnić możliwość podłączenia do OSE każdej uprawnionej do tego szkole w Polsce.
Wdrożenie OSE pozwoli na:

1) przygotowanie OSE w sposób umożliwiający świadczenie z jej wykorzystaniem usług, o których mowa w pkt 2, 3 i 5, jej eksploatację, utrzymanie, usuwanie awarii, modernizację oraz nadzór nad jej funkcjonowaniem;

2) świadczenie szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s;

3) świadczenie szkole usług bezpieczeństwa teleinformatycznego, obejmujących ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem, monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego oraz przeciwdziałanie dostępowi do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju uczniów;

4) promowanie zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych;

5) tworzenie i udostępnianie usług ułatwiających użytkownikom OSE dostęp do technologii cyfrowych.


Więcej o OSE dostępne pod adresem: https://ose.gov.pl

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - dotacja celowa z KPRM Cyfryzacja

 

Wartość dofinansowania: 138 000 000,00  zł   

Koszt inwestycji: 138 000 000,00  zł